RAPORT: Ocena świadomości zdrowotnej w Polsce.

Badania dotyczące świadomości zdrowotnej w Polsce rzucają nowe światło na to, jak Polacy postrzegają dostęp do informacji na temat profilaktyki zdrowotnej, wiedzę na temat praw pacjenta oraz umiejętność odnalezienia odpowiednich zasobów i instytucji. Niepokojące wyniki w...
POLSKI PACJENT Z CHOROBĄ COVID-19.

Oddajemy w Państwa ręce raport pt. „Polski pacjent z chorobą COVID-19. Aktualna sytuacja i prognozy na przyszłość”, którego celem jest wskazanie najważniejszych obszarów zdrowia publicznego wymagających dalszych rozwiązań, szczególnie w odniesieniu do osób b...
PRZYGOTUJMY SIĘ NA ZAKAŹNE CHOROBY UKŁADU ODDECHOWEGO

Choroby układu oddechowego stały się w ostatnich latach jednym z  najważniejszych wyzwań zdrowotnych, przed którymi stoi współczesny świat. Jeszcze przed pandemią COVID-19 Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) wskazywała na ten pilny problem zdrowotny i wzywała do wprowadze...
Ścieżka diagnostyczno-terapeutyczna pacjenta z COVID-19

Zwiększenie liczby zaszczepionych osób, zapewnienie testowania i dostępu do doustnych leków przeciwwirusowych dla osób z grup podwyższonego ryzyka ciężkiego przebiegu choroby - to główne wnioski z raportu "Ścieżka diagnostyczno-terapeutyczna pacjentów z COVID-19", który ...
RAPORT: CO POLACY WIEDZĄ O KLESZCZACH I KZM? 

Zdecydowana większość Polaków boi się kleszczy, a co 4. z powodu strachu przed nimi rezygnuje z aktywności na świeżym powietrzu.
Leczmy przede wszystkim z szacunkiem i godnoscią!

Podczas obchodów Światowego Dnia Chorego pacjenci zaapelowali, aby w procesie leczenia chorób, nie zapominać o człowieku i traktować pacjentów z szacunkiem i godnością.  W ramach trwającego właśnie w Warszawie XIII Forum Organizacji Pacjentów przedstawiono raport „Godnoś...
Raport "Organizacje pacjentów w Polsce. Struktura. Aktywności. Potrzeby"

Organizacje działające dla dobra pacjentów w Polsce powstają najczęściej z powodu osobistych doświadczeń z chorobą. Najczęściej w ramach tych organizacji działają kobiety, a najpowszechniejszą formą działalności jest popularyzowanie wiedzy na temat choroby oraz wsparcie ...
Wzrasta świadomość Polaków na temat cukrzycy

Koalicja na Rzecz Walki z Cukrzycą już po raz drugi przeprowadziła badanie „Społeczny obraz cukrzycy”, którego cele było zbadanie wiedzy na temat cukrzycy w naszym społeczeństwie. Okazuje się, że poziom wiedzy na temat tej choroby wśród Polaków nieznacznie wzrasta.
PACJENT W POLSKIM SYSTEMIE OCHRONY ZDROWIA - 2024

W ramach XVIII Forum Organizacji Pacjentów (FOP) przedstawiono raport „Pacjent w polskim systemie zdro- wia - 2024”, który powstał z inicjatywy Instytutu Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej. Publikacja jest uzupełnieniem rozmów i debat o systemie ochrony zdrowia, jakie...
RAPORT: Ocena świadomości zdrowotnej w Polsce.

Badania dotyczące świadomości zdrowotnej w Polsce rzucają nowe światło na to, jak Polacy postrzegają dostęp do informacji na temat profilaktyki zdrowotnej, wiedzę na temat praw pacjenta oraz umiejętność odnalezienia odpowiednich zasobów i instytucji. Niepokojące wyniki w...
POLSKI PACJENT Z CHOROBĄ COVID-19.

Oddajemy w Państwa ręce raport pt. „Polski pacjent z chorobą COVID-19. Aktualna sytuacja i prognozy na przyszłość”, którego celem jest wskazanie najważniejszych obszarów zdrowia publicznego wymagających dalszych rozwiązań, szczególnie w odniesieniu do osób b...
PRZYGOTUJMY SIĘ NA ZAKAŹNE CHOROBY UKŁADU ODDECHOWEGO

Choroby układu oddechowego stały się w ostatnich latach jednym z  najważniejszych wyzwań zdrowotnych, przed którymi stoi współczesny świat. Jeszcze przed pandemią COVID-19 Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) wskazywała na ten pilny problem zdrowotny i wzywała do wprowadze...
Ścieżka diagnostyczno-terapeutyczna pacjenta z COVID-19

Zwiększenie liczby zaszczepionych osób, zapewnienie testowania i dostępu do doustnych leków przeciwwirusowych dla osób z grup podwyższonego ryzyka ciężkiego przebiegu choroby - to główne wnioski z raportu "Ścieżka diagnostyczno-terapeutyczna pacjentów z COVID-19", który ...
RAPORT: CO POLACY WIEDZĄ O KLESZCZACH I KZM? 

Zdecydowana większość Polaków boi się kleszczy, a co 4. z powodu strachu przed nimi rezygnuje z aktywności na świeżym powietrzu.
Leczmy przede wszystkim z szacunkiem i godnoscią!

Podczas obchodów Światowego Dnia Chorego pacjenci zaapelowali, aby w procesie leczenia chorób, nie zapominać o człowieku i traktować pacjentów z szacunkiem i godnością.  W ramach trwającego właśnie w Warszawie XIII Forum Organizacji Pacjentów przedstawiono raport „Godnoś...
Raport "Organizacje pacjentów w Polsce. Struktura. Aktywności. Potrzeby"

Organizacje działające dla dobra pacjentów w Polsce powstają najczęściej z powodu osobistych doświadczeń z chorobą. Najczęściej w ramach tych organizacji działają kobiety, a najpowszechniejszą formą działalności jest popularyzowanie wiedzy na temat choroby oraz wsparcie ...
Wzrasta świadomość Polaków na temat cukrzycy

Koalicja na Rzecz Walki z Cukrzycą już po raz drugi przeprowadziła badanie „Społeczny obraz cukrzycy”, którego cele było zbadanie wiedzy na temat cukrzycy w naszym społeczeństwie. Okazuje się, że poziom wiedzy na temat tej choroby wśród Polaków nieznacznie wzrasta.