• POLKI I POLACY A SZCZEPIENIA PRZECIW HPV.
Stanowisko organizacji pacjentów działających w obszarze zdrowia psychicznego na temat potrzeb psychiatrii dzieci i młodzieży w Polsce

W odpowiedzi na pilną potrzebę poprawy stanu zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży w Polsce, którego narastający kryzys dotyka coraz szersze grono społeczeństwa, z inicjatywy IPPEZ przedstawiciele organizacji pacjentów działających w obszarze zdrowia psychicznego wypra...
KLESZCZE ATAKUJĄ BLISKO DOMU, AŻ DO 90% POKŁUĆ DOCHODZI W OKOLICY MIEJSCA ZAMIESZKANIA

W ostatnich latach nastąpił skok zdiagnozowanych przypadków kleszczowego zapalenia mózgu (KZM). W 2022 roku stwierdzono 445 przypadków KZM, a w 2023 już 659, czyli ponad dwukrotnie więcej niż cztery lata wcześniej[1][2]. Kleszcze aktualnie są na terenie całej Polski, każ...
Jakiego wsparcia w obszarze zdrowia potrzebują kobiety? Znamy laureatów IV edycji konkursu „Grant na zdrowie”

Fundacje „Ronić po ludzku” oraz „Serce Dziecka” zostały nagrodzone w IV edycji konkursu „Grant na zdrowie” organizowanego przez Gedeon Richter Polska oraz Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej. Uroczyste wręczenie nagród odbyło się w Warszawie podczas XVIII Forum ...
DEPRESJA - CZY POLKI I POLACY SIĘ JEJ OBAWIAJĄ?

Z raportu prof. Tomasza Sobierajskiego „POLKI I POLACY, A CHOROBY I ZDROWIE”, który powstał we współpracy Ośrodka Badań Socjomedycznych oraz Instytutu Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej wynika, że depresji obawia się 36 proc. osób biorących udział w badaniu. W znajdując...
RAPORT: Polki i Polacy, a choroby i zdrowie

Podczas FOP 2024, zaprezentowany został raport, który powstał we współpracy z Ośrodkiem Badań Socjomedycznych prof. Tomasza Sobierajskiego. W badaniu zapytano o obawy dotyczące chorób oraz postawy zdrowotne. Wynika z niego, że największym źródłem obaw Polek i Polaków ...
​Profilaktyka zdrowotna na #FOP24

Podczas Forum Organizacji Pacjentów rozmawiano o profilaktyce - podkreślano jak w działaniach prozdrowotnych są kwestie ograniczenia palenia papierosów oraz zwiększenia poziomu korzystania ze szczepień ochronnych. W panelu międzynarodowym z udziałem polskich i europejski...
Zdrowie środowiskowe na #FOP24

W ramach XVIII Forum Organizacji Pacjentów odbył się panel międzynarodowy poświęcony zdrowiu środowiskowemu z udziałem ekspertów z Polski, Danii czy Włoch.
Wyzwania i potrzeby pacjentów #FOP24

Podczas XVIII Forum Organizacji Pacjentów odbył się panel „Wyzwania i potrzeby w ochronie zdrowia z perspektywy pacjentów”.
Innowacje i badania kliniczne podczas #FOP24

Podczas XVIII Forum Organizacji Pacjentów odbył się panel „Rozwój innowacji i badań klinicznych w Polsce i Europie” poświęcony roli organizacji pacjenckich w procesie badań klinicznych i pracy nad nowymi lekami.
Wysłuchanie społeczne na #FOP24

Podczas XVIII Forum Organizacji Pacjentów po raz kolejny odbyło się wysłuchanie społeczne, w ramach którego pacjenci mogli zgłosić pilne i istotne z perspektywy pacjentów potrzeby i problemy zdrowotne. Organizacjom odpowiadali wiceministrowie zdrowia Maciej Miłkowski ora...
Press Kit

INSTYTUT PRAW PACJENTA I EDUKACJI ZDROWOTNEJ

Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej to fundacja, która została utworzona w 2004 roku z inicjatywy księdza Arkadiusza Nowaka. Fundacja prowadzi wiele projektów z zakresu edukacji zdrowotnej i realizuje kampanie społeczne i edukacyjne, organizuje debaty, konferencję i szkolenia, organizujemy także cykliczne spotkania z decydentami w obszarze ochrony zdrowia.

W ramach prac Instytutu powstają także raporty i analizy dotyczące aktualnej problematyki zdrowotnej i praw pacjenta. Współpracujemy z ok. 300 organizacjami zrzeszającymi pacjentów z całej Polski oraz ekspertami w zakresie opieki zdrowotnej w Polsce i zagranicą.

Misją Instytutu Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej jest wspieranie rozwiązań systemowych ukierunkowanych  na poprawę  sytuacji pacjentów oraz oddziaływanie na kształtowanie prozdrowotnych postaw Polaków. Instytut w swoich działaniach urzeczywistnia ideę wielopłaszczyznowego partnerstwa.

Wizją Instytutu Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej jest pozostanie instytucją wiarygodną, transparentną oraz otwartą na potrzeby wynikające z prowadzonej diagnozy społecznej. Instytut w swoich działaniach będzie dążyć do dalszej konsolidacji i profesjonalizacji sektora organizacji pozarządowych działających dla dobra pacjenta tak aby stały się istotnym partnerem w procesie podejmowania decyzji w systemie opieki zdrowotnej.