• Światowy Dzień Amyloidozy
  • RAPORT: Ocena świadomości zdrowotnej w Polsce.
Światowy Dzień Amyloidozy
RAPORT: Ocena świadomości zdrowotnej w Polsce.
ZAKRZEPOWA PLAMICA MAŁOPŁYTKOWA – JEDNA Z NAJBARDZIEJ TAJEMNICZYCH CHORÓB MEDYCZNYCH

W ostatnim czasie medycyna dokonała niesamowitych postępów w leczeniu chorych rzadkich, a dzięki wprowadzonym rozwiązaniom medycznym wielu pacjentów może prowadzić niemal normalne życie. Nadal jednak istnieją schorzenia, które pozostaje enigmą medycyny i pomimo najnowszy...
POLSKI PACJENT Z CHOROBĄ COVID-19.

Oddajemy w Państwa ręce raport pt. „Polski pacjent z chorobą COVID-19. Aktualna sytuacja i prognozy na przyszłość”, którego celem jest wskazanie najważniejszych obszarów zdrowia publicznego wymagających dalszych rozwiązań, szczególnie w odniesieniu do osób b...
DZIECI I MŁODZIEŻ W GRUPIE RYZYKA POWIKŁAŃ KZM

Eksperci zwracają uwagę, na rosnące liczby odnotowanych przypadków kleszczowego zapalenia mózgu [KZM] w Polsce i w Europie. Co więcej, podkreślają, że dzieci – ze względu na czas i formę zabaw na świeżym powietrzu - znajdują się w grupie podwyższonego ryzyka chorób odkle...
Europejski Dzień Praw Pacjenta

18 kwietnia obchodzimy Europejski Dzień Praw Pacjenta. Obchody mają przyczynić się do zwiększania świadomości obywateli na temat praw pacjenta i zwrócenie uwagi na przestrzeganie praw pacjenckich zawartych w Europejskiej Karcie Praw Pacjenta (EKPP) i rozpowszechnienie ic...
nAMD - ścieżka pacjenta od diagnozy do leczenia

Zwyrodnienie plamki związane z wiekiem (AMD) w krajach rozwiniętych jest pierwszą przyczyną utraty wzroku u osób powyżej 60 roku życia. Raport Stowarzyszenia Retina AMD Polska „nAMD - ścieżka pacjenta od diagnozy do leczenia” rozjaśnia obraz tej choroby. Publikacja powst...
ZNACZĄCY WZROST ZAKAŻEŃ KZM SPOWODOWANYCH PRZEZ KLESZCZE

Ubiegły rok był rekordowy pod względem liczby odnotowanych przypadków zakażeń wirusem kleszczowego zapalenia mózgu (KZM) w krajach europejskich[1]. Co może być tego powodem? Jak wskazują eksperci, wpływ na rosnącą liczbę zakażeń mogą mieć przede wszystkim postępujące zmi...
Ogólnopolski Dzień Opiekuna

Ogólnopolski Dzień Opiekuna – troszczmy się o opiekunów nie tylko od święta. Oni troszczą się o swoich bliskich na co dzień.
RAPORT Choroby Zakaźne Układu Oddechowego w Polsce

Podczas Forum Organizacji Pacjentów (FOP) eksperci rozmawiali o wyzwaniach związanych z chorobami zakaźnymi układu oddechowego i konieczności wprowadzenia rozwiązań systemowych w zakresie szczepień w cyklu całego życia rozmawiano. 
XVII Forum Organizacji Pacjentów

Już po raz 17. w Warszawie spotkali się przedstawiciele organizacji pacjentów, eksperci oraz przedstawiciele administracji, urzędnicy i politycy. W przededniu obchodów Światowego Dnia Chorego poruszone zostały najbardziej aktualne tematy dotyczące systemu ochrony zdrowia...
Amyloidoza z perspektywy pacjenta

26 października 2022 po raz drugi obchodzony jest Światowy Dzień Amyloidozy. To potencjalnie śmiertelna choroba, o której bardzo mało osób kiedykolwiek słyszało. Pomysłodawcą obchodów są pacjenci, którzy w ten sposób chcą zwrócić uwagę na tę rzadką chorobę i przedstawić ...
Press Kit

INSTYTUT PRAW PACJENTA I EDUKACJI ZDROWOTNEJ

Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej to fundacja, która została utworzona w 2004 roku z inicjatywy księdza Arkadiusza Nowaka. Fundacja prowadzi wiele projektów z zakresu edukacji zdrowotnej i realizuje kampanie społeczne i edukacyjne, organizuje debaty, konferencję i szkolenia, organizujemy także cykliczne spotkania z decydentami w obszarze ochrony zdrowia.

W ramach prac Instytutu powstają także raporty i analizy dotyczące aktualnej problematyki zdrowotnej i praw pacjenta. Współpracujemy z ok. 300 organizacjami zrzeszającymi pacjentów z całej Polski oraz ekspertami w zakresie opieki zdrowotnej w Polsce i zagranicą.

Misją Instytutu Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej jest wspieranie rozwiązań systemowych ukierunkowanych  na poprawę  sytuacji pacjentów oraz oddziaływanie na kształtowanie prozdrowotnych postaw Polaków. Instytut w swoich działaniach urzeczywistnia ideę wielopłaszczyznowego partnerstwa.

Wizją Instytutu Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej jest pozostanie instytucją wiarygodną, transparentną oraz otwartą na potrzeby wynikające z prowadzonej diagnozy społecznej. Instytut w swoich działaniach będzie dążyć do dalszej konsolidacji i profesjonalizacji sektora organizacji pozarządowych działających dla dobra pacjenta tak aby stały się istotnym partnerem w procesie podejmowania decyzji w systemie opieki zdrowotnej.