Deklaracja Karpacka dla Zdrowia wzywa do bardziej zdecydowanej walki z chorobami płuc