SOJUSZ NA RZECZ ZWALCZANIA CHORÓB ZAKAŹNYCH UKŁADU ODDECHOWEGOPOLSKA ZDROWO ODDYCHA [SOJUSZ PZO]