Wyroby medyczne - rynek i regulacje, a potrzeby pacjentów