Cukrzyca musi stać się priorytetem zdrowotnym.

Cukrzyca musi stać się priorytetem zdrowotnym.

Opublikowany

W związku z opublikowaniem przez Ministerstwo Zdrowia projektem Ustawy o Zdrowiu Publicznym i przekazaniu dokumentu do konsultacji społecznych, organizacje reprezentujące pacjentów z cukrzycą przekazały swoje uwagi do ustawy. Środowisko diabetologiczne domaga się priorytetowego potraktowania cukrzycy w Polsce oraz reprezentacji pacjentów w zespołach doradczych powołanych do wdrażania i monitorowania Narodowego Programu Zdrowia. Liderzy organizacji diabetologicznych zapowiedzieli także, że pracują nad długoletnią, obywatelską strategią dla cukrzycy, która zostanie przekazana do decydentów w połowie roku.

W uwagach przekazanych do projektu Ustawy o Zdrowiu Publicznym organizacje pacjentów diabetologicznych postulują przede wszystkim wpisania cukrzycy do priorytetowych obszarów działań koordynowanych przez Ministerstwo w zakresie profilaktyki i ograniczenia następstw zdrowotnych chorób. Organizacje wnioskują także o uwzględnienie reprezentacji pacjentów w zespołach opiniodawczo - doradczych do przygotowania, monitorowania, a także ewaluacji wdrażania Narodowego Programu Zdrowia. Przedstawiciele osób z cukrzycą proponują także o wprowadzenie akcyzy na niektóre środki spożywcze, których nadmierne spożycie przyczynia się do narastającej epidemii otyłości, a w konsekwencji cukrzycy.
Uwzględnienie uwag wniesionych przez środowisko diabetologiczne jest niezwykle istotne dla wprowadzenie systemowej, długoletniej strategii prewencji i leczenia cukrzycy w Polsce. Sytuacja diabetyków w Polsce nie zmienia się bowiem od wielu lat. Diabetolodzy i pacjenci chorujący na cukrzycę bezskutecznie zwracają się z prośbą do Ministra Zdrowia o zajęcie się ich problemami.
Z tego powodu, równolegle do wnoszonych uwag do Ustawy o Zdrowiu Publicznych, organizacje diabetologiczne od wielu miesięcy pracują nad strategią określającą najważniejsze priorytety i kierunki działań jakie powinny zostać podjęte przez polski rząd w zakresie przeciwdziałania cukrzycy w perspektywie najbliższych 10 lat. Wyniki prac zostanę przekazane opinii publicznej w połowie roku.
***
Zgodnie z danymi podanymi przez Międzynarodową Federację Diabetologiczną (IDF) już 387 milionów osób na świecie choruje na cukrzycę. W Polsce z cukrzycą zmaga się już 3 mln osób, z czego ok 1 mln nie wie jeszcze, że ma cukrzycę, a co druga osoba, która umiera z powodu cukrzycy jest poniżej 60. roku życia. W dużej mierze choroba nadal pozostaje nierozpoznana lub jest rozpoznawana bardzo późno.
Jak do tej pory cukrzyca nie została zaliczona do priorytetów opieki zdrowotnej w Polsce. Ignorowany jest jeden z największych zabójców ludzkości i jedyna, uznana przez WHO niezakaźna epidemia, która z roku na rok zbiera coraz większe żniwo. Pomimo zaleceń międzynarodowych wytycznych Polska jako jeden z nielicznych krajów w Europie nie posiada Narodowego Programu Leczenia i Prewencji Cukrzycy. Brakuje systemowych działań prewencyjnych mających na celu wczesne wykrycie cukrzycy, a także systemu skutecznego leczenia i zapobiegania powikłaniom, które prowadzą do ciężkiego kalectwa jak ślepota, utrata kończyn, zaburzenia pracy nerek.

Kopiuj tekst

Udostępnij

Załączniki

Pobierz wszystkie

KOALICJA_NA_RZECZ_WALKI_Z_CUKRZYC__UWAGI_DO_USTAWY_O_ZDROWIU_PUBLICZNYM.pdf

pdf | 390 KB

Pobierz
Na Twój adres e-mail została wysłana prośba o potwierdzenie subskrypcji.
Potwierdzając subskrypcję wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych w celu otrzymywania treści publikowanych w serwisie.