Miasta kontra czerniak

Miasta kontra czerniak

Opublikowany

Czerniak jest są jednym z najgroźniejszych nowotworów, na których z roku na rok choruje coraz więcej osób. Wczesne wykrycie zmiany nowotworowej pozwala w 90 proc. przypadków czerniaka wyleczyć go chirurgicznie. Tymczasem w Polsce czerniaka rozpoznaje się zbyt późno, dlatego 1 na 3 pacjentów umiera z powodu tej choroby. Poprawie sytuacji ma pomóc program „Miasta kontra czerniak”, angażujący lokalne samorządy do wspólnych działań na rzecz walki z tym typem nowotworów.

Projekt „Miasta kontra czerniak” powstał z inicjatywy Instytutu Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej, a jego celem jest wypracowanie regionalnych map potrzeb i rozwiązań, w obszarze czerniaka. Projekt zakłada wsparcie lokalnych instytucji w działaniach mających na celu prewencję oraz wsparcie pacjentów z czerniakiem w danym województwie.

 

Założeniem programu jest stworzenie ogólnopolskiej platformy do spotkań i pracy z przedstawicielami lokalnych i regionalnych instytucji, a także ekspertów, której celem będzie wdrożenie efektywnych rozwiązań, projektów w zakresie przeciwdziałania czerniakowi. Intencją organizatorów programu jest inspirowanie do podejmowania lokalnych działań mających na celu edukację dotyczącą nowotworów skóry, a także wsparcie opieki nad pacjentami z czerniakiem, zaangażowanie instytucji lokalnych do realizacji programów i projektów prozdrowotnych w tym obszarze. 


W ramach projektu odbył się cyklu debat regionalnych w Łodzi, Poznaniu, Gdańsku, Szczecinie i Białymstoku z udziałem ekspertów, samorządowców, przedstawicieli organizacji pacjentów. Podczas spotkań okrągłego stołu zgromadzeni gości omówili najważniejsze problemy związane z czerniakiem w ujęciu lokalnym, omówiono także mapę pilnych potrzeb w zakresie czerniaka w swoim regionie. W chwili obecnej opracowywane są lokalne plany działań. Pierwszą inicjatywą jest kampania społeczna dotycząca profilaktyki czerniaka, która powstała we współpracy z Fundacją Rak'n'Roll pt. "Czerniak to jest to, sprawdź to".  Realizacje kolejnych działań dostępna będą na stronie www.miastakontraczerniak.pl 

Inicjatorem projektu Miasta kontra czerniak jest Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej – pionier działań związanych z edukacją zdrowotną i integracją organizacji pacjentów w Polsce. Od 10 lat prowadzi działania edukacyjne w zakresie problemów zdrowotnych takich jak cukrzyca, nowotwory, HIV, WZW, a także wsparcie i edukacje w zakresie praw pacjenta. Patronami projektu są: Polskie Towarzystwo Chirurgii Onkologicznej, Stowarzyszenie Miast Polskich, Fundacja Gwiazda Nadziei, Stowarzyszenie Chorych na Czerniaka, Fundacja Rak’n’Roll, Partnerem projektu jest firma Novartis Oncology.

Kopiuj tekst

Udostępnij

Załączniki

Pobierz wszystkie

Miasta_kontra_czerniak_IP.pdf

pdf | 1,26 MB

Pobierz
POZ.png

grafika | 605 KB

Pobierz
_O_DZ_.png

grafika | 2,9 MB

Pobierz
Na Twój adres e-mail została wysłana prośba o potwierdzenie subskrypcji.
Potwierdzając subskrypcję wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych w celu otrzymywania treści publikowanych w serwisie.