Prawa pacjenta nie mają granic

Prawa pacjenta nie mają granic

Opublikowany

Kampania informacyjna na temat opieki transgranicznej rusza w Polsce i 13 innych krajach UE

Europejska kampania informacyjna na temat opieki transgranicznej rusza w Polsce i 13 innych krajach członkowskich UE. Inicjatywa promowana jest na poziomie krajowym przez Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej, zaś na szczeblu europejskim przez Sieć Aktywnego Obywatelstwa. Zostanie oficjalnie zaprezentowana instytucjom unijnym w dniu 3 maja 2016 r. w Parlamencie Europejskim w Brukseli. Spotkanie to odbędzie się w sali ASP A7H1 w godzinach 16:30-18:30. Poprowadzi je europoseł David Borrelli, współprzewodniczący Grupy Europa Wolności i Demokracji Bezpośredniej oraz współzałożyciel Europoselskiej Grupy Interesu „Europejskie prawa pacjenta i opieka transgraniczna”.

Na szczeblu krajowym kampania informacyjna będzie koordynowana przez nastepujące stowarzyszenia i organizacje pacjenckie:
 • Austria: Rzecznictwo na rzecz Pacjentów i Opieki Pielęgniarskiej w Dolnej Austrii
 • Bułgaria: Organizacje Pacjenckie „Z Tobą”
 • Cypr: Cypryjski Sojusz na rzecz Chorób Rzadkich
 • Francja: Związek na rzecz Zdrowia (CISS)
 • Hiszpania: Platforma Organizacji Pacjenckich
 • Holandia: Europejska Sieć na rzecz Pacjentów ds. Rozwiązań Indywidualnych
 • Irlandia: Irlandzkie Stowarzyszenie Pacjentów
 • Litwa: Rada Przedstawicieli Organizacji Pacjentów na Litwie
 • Malta: Maltańska Sieć Organizacji Zdrowotnych
 • Niemcy: Bürger Initiative Gesundheit e.V.
 • Polska: Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej
 • Słowacja: Towarzystwo Ochrony Konsumenta
 • Węgry: Węgierska Federacja Osób z Rzadkimi i Wrodzonymi Chorobami
 • Włochy: Cittadinanzattiva - Trybunał praw pacjenta 
Raport na temat stanu prac nad dyrektywą nt. opieki transgranicznej, opublikowany przez Komisję Europejską w dniu 4 września 2015 roku, wyraźnie pokazuje, że świadomość obywateli europejskich dotycząca ich prawa do wyboru opieki zdrowotnej w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej jest wciąż niska. 

Rzeczywiście, tylko 2% obywateli UE wie, jak z tego prawa skorzystać, co z kolei oznacza, że są osoby, które będą mogły wyjechać za granicę, aby skorzystać z wykwalifikowanych wysoko specjalistycznych placówek medycznych. W Polsce zaledwie 27% osób zna swoje prawa dotyczące możliwości zagranicznej podróży w celu otrzymania opieki medycznej, a jedynie 7% obywateli wie o istnieniu krajowych punktów kontaktowych. 
 
Z okazji 10. rocznicy Europejskiego Dnia Praw Pacjenta zdecydowaliśmy się zorganizować szeroką kampanię we współpracy z niektórymi krajowymi stowarzyszeniami obywatelskimi i pacjentów działającymi w naszej sieci”, tłumaczy Mariano Votta, dyrektor Sieci Aktywnego Obywatelstwa. 

 „Jesteśmy przekonani, że znaczenie dyrektywy 2011/24/UE będzie zależało w dużym stopniu od wiedzy pacjentów w całej UE na temat ich praw wynikających z ustawodawstwa i potencjalnych korzyści z nich wynikających” dodaje Igor Grzesiak z Instytutu Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej. „Co więcej, odpowiednie wdrożenie dyrektywy ma szansę przyczynić się do tego, że pozostałe 98% ludzi, którzy chcą albo, którzy z powodów osobistych są zmuszeni pozostać w swoim kraju, na miejscu uzyska lepszą opiekę medyczną, jeśli chodzi o jej jakość i bezpieczeństwo, a także uzyska informację o swoich prawach, również w odniesieniu do transgranicznego dostępu do opieki zdrowotnej i zwrotu jej kosztów. Liczymy też, że wpłynie to pozytywnie na współpracę między państwami członkowskimi”. 

Kampania składa się z szeregu inicjatyw na szczeblu lokalnym / krajowym / unijnym, realizowanych zarówno w danym kraju, jak i przez internet od czerwca do grudnia 2016 roku. Wtedy to dokonana zostanie pierwsza ocena efektów dyrektywy w trzy lata po jej wdrożeniu (październik 2013 – październik 2016). Ewaluacja ta zostanie oficjalnie przedstawiona Komisji Europejskiej i Parlamentowi Europejskiemu.  W roku 2017 kampania zostanie przeprowadzona w pozostałych 14 krajach Unii Europejskiej. Wyniki inicjatyw zrealizowanych w roku 2016 zostaną uwzględnione przy organizowaniu kampanii w pozostałych 14 krajach.  

Kopiuj tekst

Udostępnij

Załączniki

Pobierz wszystkie

Communication_Campaign_Press_Release_April_18__2016_-__POLAND.docx_pl-PL_en-GB.docx

docx | 138 KB

Pobierz
Prawa_pacjenta_nie_maja__granic_.png

grafika | 407 KB

Pobierz
Na Twój adres e-mail została wysłana prośba o potwierdzenie subskrypcji.
Potwierdzając subskrypcję wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych w celu otrzymywania treści publikowanych w serwisie.