Nagrody Św. Kamila rozdane po raz dziesiąty!
Kopiuj tekst

Nagrody Św. Kamila rozdane po raz dziesiąty!

8. lutego br. w Muzeum Kolekcji im. Jana Pawła II Fundacji Janiny i Zbigniewa Porczyńskich w Warszawie odbyła się uroczysta Gala wręczenia Nagród Św. Kamila. Uroczystość, podczas której w sposób szczególny wyróżnione zostają osoby i instytucje zaangażowane w niesienie pomocy osobom chorym i cierpiącym.


Galę poprowadzili Katarzyna Skrzynecka i Piotr Gąsowski. Ceremonię uświetnił występ Eleni oraz Mateusza Ziółko zwycięzcy The Voice of Poland 2013. Do udziału w tym wyjątkowym wydarzeniu zaproszeni zostali przedstawiciele najwyższych władz kościelnych i państwowych, artyści oraz media. Organizatorem Gali jest Zakon Posługujących Chorym – Ojcowie Kamilianie oraz Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej.Laureaci Nagrody Św. Kamila 2016:

1. Pracownicy służby zdrowia z pasją realizujący swoją misję dla dobra chorych:

Nagroda Główna - Andrzej Chmura, za uruchomienie łańcuchowego przeszczepu wiedzy w polskiej transplantologii ze szczególnym uznaniem za oddanie swojego serca ludziom i nauce.
Wyróżnienie - dr Witold Rongies, za podejmowanie najtrudniejszych wyzwań w pracy fizjoterapeuty. Za cierpliwe dążenie do zawodowej doskonałości. Za kierowanie się w służbie chorych najbardziej szlachetnymi zasadami.
Wyróżnienie - dr hab. Małgorzata Mossakowska, za wyjątkową intuicję i życiową mądrość w wytyczaniu drogi ludziom walczącym z najtrudniejszym przeciwnikiem: chorobą własnych dzieci. Za wykorzystywanie w tym celu najskuteczniejszych oręży - empatii, miłości i wiedzy.
Wyróżnienie -mgr Maria Teresa Drygała, za pielęgnowanie życia na jego najtrudniejszym etapie, za niebywałą umiejętność słuchania cierpiących; za rozbudowę Hospicjum Dobrego Samarytanina w Lublinie i osobisty wkład w rozwój ruchu hospicyjnego w Polsce. 
Stowarzyszenia i organizacje pacjentów będące wzorem opieki nad chorymi 
i ich rodzinami:
Nagroda Główna – Ogólnopolska Federacja Organizacji Pomocy Dzieciom i Młodzieży Chorym na Cukrzycę, za połączenie rodzicielskiej solidarności, empatii i miłości w niezwykłą, łańcuchową reakcję pomocy dzieciom chorym na cukrzycę. Za upowszechnianie wiedzy, która uratowała wiele młodych ludzkich istnień.
Wyróżnienie - Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego, za bohaterską pomoc chorym na SM oraz ich rodzinom, za determinację w zwracaniu uwagi całej Polski na chorobę ludzi, od których wielu odwraca swoje oczy. Za przywracanie nadziei wszystkim, którym jej zabrakło.
Wyróżnienie - Stowarzyszenie Użytkowników Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej oraz Ich Rodzin i Przyjaciół „Feniks” w Kołobrzegu, w dowód wdzięczności za stworzenie ogrodu miłości wszystkim podopiecznym głodnym uczuć i zainteresowania. Za darowany uśmiech, czułość i determinację w walce o godność osób stygmatyzowanych.
Wyróżnienie - Fundacja Społeczna „Ludzie dla Ludzi”, za skuteczną walkę z rakiem przy użyciu wszelkiego dostępnego dla człowieka oręża: od ulotki poprzez skomplikowane urządzenia medyczne, na gorących ludzkich sercach kończąc. 
Środki publicznego przekazu oraz twórcy życia publicznego promujący edukację zdrowotną:
Nagroda Główna - Agata Młynarska, za życiową decyzję odwrócenia obiektywów kamer od siebie i zwrócenia ich w kierunku osób, które najbardziej potrzebują troski i zainteresowania. Za medialną determinację i przede wszystkim za ludzką wrażliwość.
Wyróżnienie - Paweł Kruś, w dowód uznania za umiejętne wykorzystanie zawodowego doświadczenia w edukacji zdrowotnej. Za wytyczanie nowych kierunków i standardów w dziennikarstwie zdrowotnym.
Wyróżnienie - Agnieszka Rosłoniak-Jeżowska, za wyjątkową umiejętność podążania w medialnym mainstreamie pod prąd – na ratunek tym, którzy w milczeniu oczekują pomocy. Za determinację w upowszechnianiu społecznie ważnych tematów w telewizji i innych mediach.
Wyróżnienie - Wioletta Długosz-Leończuk, za niezłomność w dziennikarskiej walce o prawa chorych. Za połączenie wrażliwości i determinacji w ukazywaniu problemów osób chorych oraz za siłę, której wielu z nich brakuje.
Nagroda Specjalna za wybitne osiągnięcia w służbie chorym: 
Elżbieta Cichocka, za talent połączenia wiedzy o zdrowiu i doskonałego warsztatu dziennikarskiego. Za analityczną przenikliwość i bezstronność w ocenie sytuacji polskiej służby zdrowia.
Eleonora Grajczyk, za samarytański entuzjazm i realizację w codziennym życiu duchowego testamentu Św. Kamila. Za wytrwałe i niezłomne otaczanie chorych czułością i profesjonalną opieką.
Wojciech Tomczyński, za niezwykłą umiejętność wykorzystania własnego doświadczenia życiowego w skutecznej walce o godność osób żyjących z HIV. Za przełamywanie stereotypów i codzienną troskę o zwiększenie jakości życia chorych na Aids.
Siostra Urbana ze Zgromadzenia Sióstr Służebniczek Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. W dowód wdzięczności za tysiące nieprzespanych nocy, podczas których Siostra pochylała się nad łóżkami chorych by mogli doświadczyć wrażliwości tak wielkiej, że była w stanie ukoić ból, strach i samotność. Za codzienne wypełnianie duchowego testamentu Św. Kamila.
 

 

 

 

 

 
Na Twój adres e-mail została wysłana prośba o potwierdzenie subskrypcji.
Potwierdzając subskrypcję wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych w celu otrzymywania treści publikowanych w serwisie.