X FORUM LIDERÓW ORGANIZACJI PACJENTÓW

X FORUM LIDERÓW ORGANIZACJI PACJENTÓW

Opublikowany

W poniedziałek 8.02 br. w Warszawie, w ramach obchodów Światowego Dnia Chorego, około 170 przedstawicieli organizacji pacjentów z całej Polski spotkało się z przedstawicielami Ministerstwa Zdrowia – Jarosławem Pinkasem, Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Zdrowia oraz Piotrem Warczyńskim Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Zdrowia, aby rozmawiać na temat najważniejszych potrzeb i problemów polskich pacjentów.

Debata była kontynuacją rozmów pomiędzy liderami organizacji pacjentów a osobami odpowiedzialnymi za kreowanie polityki zdrowotnej w kraju. Podczas spotkania poruszano kluczowe zagadnienia, którymi są zainteresowane organizacje pacjenckie, oraz problemy, z którymi pacjenci zmagają się na co dzień. 
Tegoroczna debata odbyła się z udziałem Jarosława Pinkasa, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia oraz Piotra Warczyńskiego Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia. Mimo wcześniejszych zapowiedzi na debatę nie dotarł Krzysztof Łanda, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia.

Dyskutowano między innymi o sytuacji w diabetologii, psychiatrii i neurologii. Pacjenci zwrócili uwagę na konieczność tworzenia długofalowych rozwiązań i przeciwdziałania chorobom cywilizacyjnym takim jaki cukrzyca czy choroba Alzhimera, a także zwrócili uwagę na sytuację pacjentów z chorych na boreliozę, i choroby reumatyczne. Zwrócono także uwagę na sposób i efektywność realizacji istniejących programów zdrowotnych tj. wdrażanie Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego oraz plany związane z wdrożeniem programu przeciwdziałania skutkom palenia papierosów w Polsce.***

11 lutego 2016 roku obchodzony jest XXIV Światowy Dzień Chorego, który stanowi szczególną okazję do wyrażenia szacunku i uznania pracownikom służby zdrowia, wolontariuszom, członkom rodziny, organizacjom oraz wszystkim tym, którzy bezinteresownie poświęcają się dla dobra chorych. Z tej okazji z inicjatywy Instytutu Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej odbywa się w Warszawie X Forum Liderów Organizacji Pacjentów, w którym uczestniczy ok. 170 liderów organizacji i stowarzyszeń pacjentów. Kluczowymi elementami trzydniowych obchodów są uroczysta Gala wręczenia Nagród Św. Kamila oraz spotkanie uczestników z przedstawicielami Ministerstwa Zdrowia.

Odbywające się podczas Forum coroczne spotkanie z udziałem osób kształtujących politykę zdrowotną państwa stwarza płaszczyznę integracji środowiska organizacji i stowarzyszeń działających dla dobra pacjentów oraz umożliwia liderom poszczególnych organizacji pacjentów zwrócenie uwagi na największe problemy, z jakimi spotykają się w swej codziennej działalności i walce z chorobą. 
Forum ma sprzyjać inicjowaniu rozwiązań, które wpłyną na poprawę systemowej opieki nad pacjentem. W minionych latach w konferencji udział brali urzędujący Ministrowie Zdrowia wraz z zastępcami oraz Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia. W roku 2014 spotkanie zostało zorganizowane w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, w którym osobiście uczestniczył ówczesny Premier Pan Donald Tusk. W ubiegłym roku Forum odbyło się w siedzibie Ministerstwa Zdrowia. Doświadczenie ostatnich lat wskazuje, że dialog prowadzony z Ministrem Zdrowia podczas tych spotkań zaowocował spełnieniem wielu postulatów środowiska pacjentów, szczególnie w zakresie dostępu do najnowocześniejszych form terapii jak również zmian legislacyjnych. Jednym z najważniejszych osiągnięć oczekiwanych przez środowisko organizacji pacjentów stało się uchwalenie Ustawy o Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, który to pomysł został zainicjowany na jednym z naszych Forum.

Kopiuj tekst

Udostępnij

Na Twój adres e-mail została wysłana prośba o potwierdzenie subskrypcji.
Potwierdzając subskrypcję wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych w celu otrzymywania treści publikowanych w serwisie.