Obchody Światowego Dnia Walki z Cukrzycą

Obchody Światowego Dnia Walki z Cukrzycą

Opublikowany

W poniedziałek 16.11 br. w Warszawie w Teatrze Polskim, w gronie niemal 200 gości - przedstawicieli organizacji pacjentów, lekarzy, mediów i przedstawicieli instytucji zdrowotnych obchodzono Światowy Dzień Walki z Cukrzycą. Spotkanie zorganizowane przez Koalicję na Rzecz Walki z Cukrzycą rozpoczął panel, podczas którego przedstawiciele organizacji diabetologicznych i eksperci przedstawili dokument „Cukrzyca 2025. Strategia prewencji i leczenia cukrzycy w Polsce”. Dyskusji merytorycznej towarzyszyła premiera sztuki teatralnej „Słodki Drań” autorstwa Jan Jakuba Należytego.

Publikacja „Cukrzyca 2025. Strategia prewencji i leczenia cukrzycy w Polsce” zawiera najważniejsze założenia strategiczne oraz plan działań na najbliższe 10 lat jaki powinien zostać wdrożony w Polsce w ramach strategii walki z epidemią cukrzycy. Eksperci i autorzy projektu, ostrzegali, że w ciągu najbliższych 10 lat cukrzyca stanie się jednym z największych problemów zdrowotnych na świecie.

Polska w najbliższym czasie będzie więc musiała zmierzyć się z cukrzycą. Narastający problemem epidemiologiczny, związany z rosnącym odsetkiem nowych zachorowań, a także rzeszą osób żyjących z tą chorobą i borykających się z groźnymi powikłaniami takimi jak niewydolności nerek, powikłania sercowo- naczyniowe, ślepota, stopa cukrzycowa będzie coraz większym obciążeniem dla społeczeństwa. Cukrzyca nie tylko musi się stać jednym z priorytetów zdrowotnych, ale także muszą zostać podjęte zdecydowane kroki zaradcze. Wdrożenie długofalowej strategii przeciwdziałania cukrzycy musi stać się jednym z najważniejszych zadań Państwa w najbliższych latach.

Cukrzyca 2025 to projekt długofalowej strategii prewencji i leczenia cukrzycy w Polsce, który powstał z inicjatywy Instytutu Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej i przedstawicieli wszystkich organizacji diabetologicznych współpracujących w ramach powołanej Koalicji na Rzecz Walki z Cukrzycą. We współpracy z ekspertami, przedstawicielami środowisk naukowych i akademickich. Celem strategii jest wskazanie priorytetowych kierunków zmian, zmierzających w długofalowej perspektywie do poprawy wskaźników związanych z odsetkiem osób z nowozdiagnozowaną cukrzycą, zmniejszenia ilości powikłań i poprawy jakości życia osób z cukrzycą, a także zmniejszenia odsetka osób umierających z powodu cukrzycy w Polsce.

10 priorytetowych obszarów. Projekt zakłada poprawę populacyjnych wskaźników zachorowalności na cukrzycę poprzez wdrożenie priorytetowych działań na trzech poziomach: profilaktyka cukrzycy, poprawa wyników leczenia cukrzycy i prewencja powikłań, wsparcie osób z cukrzycą w społeczeństwie. Założeniem strategii jest poprawa jakości opieki nad chorymi na cukrzycę, zwiększenie dostępności do nowoczesnych metod diagnostycznych i terapeutycznych, poprawa świadomości i poziomu wiedzy o tej chorobie, co w konsekwencji powinno przełożyć się na wymierne oszczędności ekonomiczne.
Opracowanie przedstawia opis 10 priorytetowych wyzwań oraz działań obejmujących przeciwdziałanie cukrzycy w Polsce w perspektywie najbliższych dziesięciu lat. Proponowane rozwiązania oparte są na międzynarodowych wytycznych i innych podobnych opracowaniach wdrożonych w innych krajach. Projekt uwzględnia również polskie uwarunkowania i proponuje rozwiązania dostosowane do uwarunkowań ekonomicznych, społecznych i kulturowych.
Galopująca epidemia cukrzycy. Międzynarodowa Federacja Cukrzycy (IDF) podaje, że już 415 mln osób choruje na cukrzycę na świecie, a do 2040 roku ta liczba wzrośnie do 642 mln. W Unii Europejskiej ponad 31 milionów obywateli Unii Europejskiej to chorzy na cukrzycę. Około 75-80% chorych na cukrzycę umiera z powodu chorób układu krążenia – wiodącej przyczyny zgonów w Europie. Osoby ze stwierdzoną cukrzycą typu 2 są 2-4 krotnie bardziej obciążone ryzykiem wystąpienia choroby niedokrwiennej serca, niż pozostała część społeczeństwa. Cukrzyca znajduje się w grupie pierwszych 10 przyczyn niepełnosprawności ludzi na całym świecie. Według szacunków Światowej Organizacji Zdrowia 15 milionów ludzi niewidomych utraciło wzrok w wyniku powikłań cukrzycy. Spośród czterech milionów osób, które każdego roku umierają z powodu cukrzycy, spora część to osoby nadal aktywne zawodowo (40-60 lat). Liczba zgonów z powodu cukrzycy na świecie osiągnęła w 2013 roku 5,1 miliona osób, co stanowi wzrost o 11% w porównaniu z 2011 rokiem.
Narastająca skala epidemii cukrzycy związana jest przede wszystkim ze wzrostem wskaźnika chorobowości w odniesieniu do cukrzycy typu 2, nie mniej jednak wskaźniki chorobowości rosną również dla cukrzycy typu 1.
Rosnące koszty cukrzycy. Cukrzyca w perspektywie populacji jest ogromnym obciążeniem dla każdego systemu ochrony zdrowia. Dynamiczny przyrost wskaźników epidemiologicznych, mnogość klinicznych powikłań oraz ich dramatyczny wpływ na życie pacjenta we wszystkich jego aspektach, wreszcie realna możliwość wpływu terapeutycznego na przebieg i manifestację choroby stawiają cukrzycę- obok onkologii i chorób sercowo- naczyniowych- w rzędzie najtrudniejszych wyzwań w zakresie zdrowia publicznego.
Dokument „Cukrzyca 2025. Strategia Prewencji i Leczenia Cukrzycy w Polsce” powstał z inicjatywy Instytutu Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej oraz Koalicji na Rzecz Walki z Cukrzycą, we współpracy z: Polskie Towarzystwo Diabetologiczne, Ogólnopolska Federacja Organizacji Pomocy Dzieciom i Młodzieży Chorym na Cukrzycę, Stowarzyszenie Edukacji Diabetologicznej, Polska Federacja Edukacji w Diabetoligii, Towarzystwo Pomocy Dzieciom i Młodzieży z Cukrzycą, Polskie Stowarzyszenie Diabetyków, Fundacja Wstańmy Razem Aktywna Rehabilitacja, Mojacukrzyca.org, Fundacja Cukierkowo.

Kopiuj tekst

Udostępnij

Załączniki

Pobierz wszystkie

S_ODKI_DRA__Informacja_prasowa_14.11.2015.doc

doc | 61,5 KB

Pobierz
World_Diabetes_Day_16.11.2015__Warsaw__35_.jpg

grafika | 559 KB

Pobierz
World_Diabetes_Day_16.11.2015__Warsaw__77_.jpg

grafika | 315 KB

Pobierz
CUKRZYCA_2025_Informacja_prasowa_14.11.2015.doc

doc | 152 KB

Pobierz
Listopad_miesi_cem_Menu_dla_diabetyka_w_Polsce_Informacja_prasowa_03_11_....doc

doc | 300 KB

Pobierz
World_Diabetes_Day_16.11.2015__Warsaw__76_.jpg

grafika | 347 KB

Pobierz
World_Diabetes_Day_16.11.2015__Warsaw__34_.jpg

grafika | 604 KB

Pobierz
World_Diabetes_Day_16.11.2015__Warsaw__37_.jpg

grafika | 615 KB

Pobierz
World_Diabetes_Day_16.11.2015__Warsaw__75_.jpg

grafika | 728 KB

Pobierz
Cukrzyca_2025.pdf

pdf | 814 KB

Pobierz
c2025.png

grafika | 363 KB

Pobierz
c2025_2.png

grafika | 479 KB

Pobierz
c2025_3.png

grafika | 640 KB

Pobierz
World_Diabetes_Day_16.11.2015__Warsaw__74_.jpg

grafika | 710 KB

Pobierz
World_Diabetes_Day_16.11.2015__Warsaw__33_.jpg

grafika | 901 KB

Pobierz
World_Diabetes_Day_16.11.2015__Warsaw__73_.jpg

grafika | 822 KB

Pobierz
World_Diabetes_Day_16.11.2015__Warsaw__40_.jpg

grafika | 762 KB

Pobierz
World_Diabetes_Day_16.11.2015__Warsaw__79_.jpg

grafika | 848 KB

Pobierz
World_Diabetes_Day_16.11.2015__Warsaw__41_.jpg

grafika | 528 KB

Pobierz
World_Diabetes_Day_16.11.2015__Warsaw__80_.jpg

grafika | 592 KB

Pobierz
Na Twój adres e-mail została wysłana prośba o potwierdzenie subskrypcji.
Potwierdzając subskrypcję wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych w celu otrzymywania treści publikowanych w serwisie.