Sprawdź jakie masz prawa – Karta praw pacjenta z zaćmą

Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej

Sprawdź jakie masz prawa – Karta praw pacjenta z zaćmą

Opublikowany

Z inicjatywy Instytutu Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej opracowana została „Karta praw pacjenta z zaćmą”. Jej powstanie ma na celu zwiększenie świadomości pacjentów jak mogą wpłynąć na jakość swojego leczenia. Dokument podkreśla prawo do leczenia zgodnego z aktualną wiedza medyczną, pełnej informacji o wszystkich dostępnych opcjach leczenia oraz do współdecydowania o zastosowanych wyrobach medycznych, w tym w szczególności o soczewkach wewnątrzgałkowych.

Dlaczego powstała karta? Stworzenie „Karty praw pacjenta z zaćmą” miało na celu przede wszystkim wyodrębnienie z całego zestawu uniwersalnych praw pacjenta takich, które są najbliższe problemom chorych na zaćmę. Dokument powinien przyczynić się do polepszenia jakości leczenia i życia pacjentów z zaćmą w Polsce.

Misją Instytutu Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej jest wspieranie rozwiązań systemowych ukierunkowanych na poprawę sytuacji pacjentów. Prognoza GUS z 2008 roku wskazała, że liczba osób w wieku 60-74 lat, a więc tych najbardziej zagrożonych zaćmą, do 2030 roku wzrośnie o 40 proc. Podstawowym celem, który przyświecał tworzeniu „Karty praw pacjenta z zaćmą” była edukacja skierowana do osób znajdujących się w grupie ryzyka zachorowania na zaćmę, samych pacjentów oraz środowiska medycznego. Jesteśmy zobowiązani do tego, by podnosić jakość życia pacjentów poprzez uświadamianie o diagnostyce i możliwościach leczenia

Igor Grzesiak, członek zarządu Instytutu Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej.

Przegląd najważniejszych praw pacjentów z zaćmą. Podstawowym prawem chorego na zaćmę jest uzyskanie od personelu medycznego świadczeń zdrowotnych udzielanych z należytą starannością, zgodnych ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej oraz zasadami etyki zawodowej. Wynika to z prawa do opieki medycznej (diagnostyki, leczenia, pielęgnacji i rehabilitacji) zgodnej z aktualną wiedzą medyczną. Kwalifikacja do zabiegu usunięcia zaćmy powinna odbywać się zgodnie ze standardami Polskiego Towarzystwa Okulistycznego. Oznacza to, że decyzję o skierowaniu na operację usunięcia zaćmy powinien podjąć lekarz po przeprowadzeniu dokładnego wywiadu i wspólnej ocenie, czy zaćma utrudnia albo wręcz uniemożliwia choremu codzienne funkcjonowanie, prowadzając do stopniowej utraty samodzielności. Pacjent powinien otrzymać wówczas dokument pozwalający na rejestrację na zabieg. Nie może być mowy o stosowaniu innych kwalifikacji takich jak np. ostrość wzroku pacjenta. Zabieg usunięcia zaćmy należy do najbardziej spektakularnych procedur medycznych – po 15-30 minutach, bo tyle trwa operacja, osoba, która miała problemy z wykonywaniem najprostszych czynności wraca do normalnego funkcjonowania. Zabieg wykonywany jest metodą tzw. fakoemulsyfikacji. Chirurg okulista wykonuje niewielkie nacięcie w rogówce, usuwa naturalną zmętniałą soczewkę oka, a następnie zastępuje ją sztuczną soczewką wewnątrzgałkową o odpowiednio dobranych parametrach optycznych.
Po przyjęciu do szpitala na zabieg operacji zaćmy pacjent ma prawo do współdecydowania o zastosowanych wyrobach medycznych. W przypadku zabiegu refundowanego przez NFZ nie ma możliwości dopłaty i wyboru soczewki wieloogniskowej lub teorycznej, mimo że nie ma w polskim prawie przepisu zabraniającego dopłat. W ramach NFZ wszczepiana jest soczewka jednoogniskowa, która pozwala na uzyskanie dobrego widzenia do dali, jednak pacjent nadal będzie musiał używać okularów do czytania czy pracy przy komputerze. Chorzy na zaćmę powinni mieć świadomość, że również soczewka jednoogniskowa ma wiele parametrów. Warto w związku z tym wybrać taki ośrodek, gdzie podczas zabiegu wszczepiane są soczewki hydrofobowe, asferyczne, z filtrami UV i światła niebieskiego, chroniącymi siatkówkę oka. Pacjenci z zaćmą mają również prawo do informacji na temat dostępnych możliwości leczenia, w tym szczególnie na temat soczewek wszczepianych w ramach zabiegów refundowanych przez NFZ oraz zabiegów odpłatnych

Z moich doświadczeń wynika, że pacjenci nie mają podstawowej wiedzy na temat leczenia zaćmy w tym przede wszystkim nie wiedzą, że efekt leczenia zależy od wielu czynników, na które mogą mieć wpływ. Jestem przekonana, że wyedukowany pacjent ma większą szansę na uratowanie widzenia a nawet jego poprawę – dlatego popieram wszelkie działania stawiające potrzeby pacjentów w centrum uwagi.

Małgorzata Pacholec, Dyrektor Polskiego Związku Niewidomych

Chorzy na zaćmę mają również prawo wiedzieć, z jakich materiałów korzysta dany ośrodek, co pozwala im świadomie skorzystać z prawa do wyboru ośrodka, w którym wykonany zostanie zabieg usunięcia zaćmy. Zapewnienie przez placówkę odpowiedniej jakości i bezpieczeństwa pozwala uniknąć powstania zaćmy wtórnej i konieczności kolejnej interwencji medycznej. Ważny jest również czas otrzymania świadczenia - im krótszy, tym mniejszy wpływ choroby na obniżenie jakości życia.

Karta praw pacjenta z zaćmą wskazuje przede wszystkim na ogromną rolę samego chorego w procesie leczenia. Prawo dostępu do kompleksowej informacji, umożliwiającej podjęcie świadomej decyzji odnośnie leczenia oraz możliwość współdecydowania o zastosowanych wyrobach medycznych, to kwestie priorytetowe dla tej grupy chorych. Dokument zwraca również uwagę na możliwość wnioskowania o przyśpieszenie zabiegu usnięcia zaćmy w przypadku nagłego pogorszenia stanu zdrowia. Wierzę, że powstały pod auspicjami Instyutu Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej dokument przyczyni się do podniesienia w naszym kraju wiedzy na temat leczenia zaćmy.

prof. dr hab. Dorota Karkowska, ekspert IPPiEZ, autorka „Karty praw pacjenta z zaćmą”

Kopiuj tekst

Udostępnij

Załączniki

Pobierz wszystkie

Karta praw pacjenta z zaćmą.pdf

pdf | 974 KB

Pobierz
logo.jpg

grafika | 23 KB

Pobierz
Powiązane artykuły
Raport "Organizacje pacjentów w Polsce. Struktura. Aktywności. Potrzeby"

temu

Organizacje działające dla dobra pacjentów w Polsce powstają najczęściej z powodu osobistych doświadczeń z chorobą. Najczęściej w ramach tych organizacji działają kobiety, a najpowszechniejszą formą działalności jest popularyzowanie wiedzy na temat choroby oraz wsparcie osób chorych lub ich rodzin. Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej wraz ze Stowarzyszeniem Klon/Jawor opracował raport „Organizacje pacjentów w Polsce. Struktura. Aktywności. Potrzeby” przedstawiający kondycję organizacji pozarządowych działających w obszarze zdrowia.
XII Forum Organizacji Pacjentów

temu

9 lutego w Warszawie już po raz 12. spotkali się przedstawiciele organizacji działających dla dobra pacjentów. Okazją do spotkania była, organizowana rokrocznie przez Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej, dwudniowa konferencja z udziałem 140 liderów organizacji pacjentów, a także przedstawicieli administracji, urzędników, ekspertów i mediów.
Cykl wykładów na temat schizofrenii

temu

16 grudnia 2017 r. Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej zorganizował spotkanie edukacyjne dla osób chorujących na schizofrenię oraz ich opiekunów, które odbyło się w Centrum Psychiatrycznym SPS ZOZ „Zdroje” w Szczecinie. Spotkanie zostało objęte patronatem lokalnej organizacji pozarządowej, Stowarzyszenia Rodzin i Przyjaciół Osób Mniejszych Szans – „Więź” ze  Szczecina oraz Fundacji NeuroPozytywni z Warszawy.
Zaćma – choroba o wielu twarzach

temu

Z inicjatywy Instytutu Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej, w ramach kampanii „Lepszy wzrok, lepsze życie”, powstała wystawa prezentująca historie osób, które przeszły operację usunięcia zaćmy. Będzie ją można zobaczyć w dn. 23-28 listopada w Hali Głównej Dworca Centralnego w Warszawie. Z badań zrealizowanych na potrzeby kampanii „Lepszy wzrok, lepsze życie”, której celem jest podnoszenie poziomu wiedzy na temat zaćmy i jej leczenia, wynika, że aż 38% pacjentów z tą chorobą nie mogło wykonywać prostych codziennych czynności, a co czwarty z nich stał się bardziej zależny od innych osób[1]. Jak wygląda życie pacjentów z zaćmą przed i po zabiegu? [1] Badanie w ramach kampanii „Lepszy wzrok, lepsze życie”. Dane z badań własnych Alcon. Styczeń 2017.

Wzrasta świadomość Polaków na temat cukrzycy

Koalicja na Rzecz Walki z Cukrzycą już po raz drugi przeprowadziła badanie „Społeczny obraz cukrzycy”, którego cele było zbadanie wiedzy na temat cukrzycy w naszym społeczeństwie. Okazuje się, że poziom wiedzy na temat tej choroby wśród Polaków nieznacznie wzrasta.