Centrum Wsparcia Organizacji Pacjentów
Centrum Wsparcia Organizacji Pacjentów

Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej

Centrum Wsparcia Organizacji Pacjentów

Opublikowany

Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej uruchomił Centrum Wsparcia Organizacji Pacjentów, którego celem jest świadczenie działań pomocowych organizacjom działającym w sektorze ochrony zdrowia. W  tym zakresie Centrum wspiera fundacje i stowarzyszenia poprzez bezpłatne doradztwo z zakresu: praw pacjenta, doradztwa komunikacyjnego, rachunkowości, wsparcia inicjatyw lokalnych.

CWOP.jpg
W ramach Centrum Wsparcia Organizacji Pacjentów organizacje działające w sektorze ochrony zdrowia mogą bezpłatnie korzystać z następujących usług: w zakresie praw pacjenta, komunikacji, rachunkowości oraz inicjatyw lokalnych

W ramach inicjatywy organizacje działające w obszarze zdrowia mogą skorzystać z konsultacji zakresie praw pacjenta. W tym obszarze prowadzone jest doradztwo w indywidualnych sprawach naruszenia praw pacjenta zgłaszane przez organizacje pacjentów, wsparcie w zakresie merytorycznym dot. praw pacjenta w określonych obszarach terapeutycznych, przygotowywanie opracowań merytorycznych dot. praw pacjenta - do wykorzystania przez organizacje przy tworzeniu publikacji, materiałów informacyjnych dla pacjentów.

Ponadto w zakresie komunikacji i wizerunku można skorzystać z doradztwo w zakresie komunikacji z mediami i komunikacji w mediach społecznościowych, odbyć konsultacje strategiczne w zakresie realizowanych projektów edukacyjnych i kampanii społecznych, otrzymać bieżące wsparcie dot. materiałów wizerunkowych: przygotowanie logo, wizytówki, pomoc w przygotowaniu strony internetowej, założenie kont/grup w mediach społecznościowych.

Organizacje mogą także uzyskać pomoc w zakresie przygotowywania lub sprawdzenia bilansu, rachunku wyników i informacji dodatkowej, doradztwo księgowe, a także uzyskać wsparcia inicjatyw lokalnych poprzez wspófinansowanie spotkań edukacyjnych dla pacjentów, warsztatów i konferencji.

Aby skorzystać z bezpłatnego wsparcia prosimy o przesłanie wniosku z uzasadnieniem i opisem potrzeb pod email: i.grzesiak@prawapacjenta.eu

Udostępnij

Powiązane artykuły
Raport "Organizacje pacjentów w Polsce. Struktura. Aktywności. Potrzeby"

temu

Organizacje działające dla dobra pacjentów w Polsce powstają najczęściej z powodu osobistych doświadczeń z chorobą. Najczęściej w ramach tych organizacji działają kobiety, a najpowszechniejszą formą działalności jest popularyzowanie wiedzy na temat choroby oraz wsparcie osób chorych lub ich rodzin. Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej wraz ze Stowarzyszeniem Klon/Jawor opracował raport „Organizacje pacjentów w Polsce. Struktura. Aktywności. Potrzeby” przedstawiający kondycję organizacji pozarządowych działających w obszarze zdrowia.
XII Forum Organizacji Pacjentów

temu

9 lutego w Warszawie już po raz 12. spotkali się przedstawiciele organizacji działających dla dobra pacjentów. Okazją do spotkania była, organizowana rokrocznie przez Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej, dwudniowa konferencja z udziałem 140 liderów organizacji pacjentów, a także przedstawicieli administracji, urzędników, ekspertów i mediów.
Cykl wykładów na temat schizofrenii

temu

16 grudnia 2017 r. Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej zorganizował spotkanie edukacyjne dla osób chorujących na schizofrenię oraz ich opiekunów, które odbyło się w Centrum Psychiatrycznym SPS ZOZ „Zdroje” w Szczecinie. Spotkanie zostało objęte patronatem lokalnej organizacji pozarządowej, Stowarzyszenia Rodzin i Przyjaciół Osób Mniejszych Szans – „Więź” ze  Szczecina oraz Fundacji NeuroPozytywni z Warszawy.
XI Forum Liderów Organizacji Pacjentów

temu

Z okazji Światowego Dnia Chorego, 10 i 11 lutego w Warszawie, po raz jedenasty odbędzie się Forum Liderów Organizacji Pacjentów. Spotkanie organizowane przez Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej umożliwia integrację środowiska pacjentów oraz osób działających na ich rzecz. W dwudniowej konferencji wezmą udział przedstawiciele administracji, urzędnicy, eksperci związani ze światem zdrowia.  

Menu dla diabetyka 55+

Powstały nowe przepisy rekomendowane dla osób z cukrzycą po 55. roku życia. Wspólnie z ambasadorami kampanii Davidem Gaboriaud oraz Jagną Niedzielską powstały smaczne pomysły inspirowane tradycyjną polską kuchnią!