Centrum Wsparcia Organizacji Pacjentów
Centrum Wsparcia Organizacji Pacjentów

Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej

Centrum Wsparcia Organizacji Pacjentów

Opublikowany

Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej uruchomił Centrum Wsparcia Organizacji Pacjentów, którego celem jest świadczenie działań pomocowych organizacjom działającym w sektorze ochrony zdrowia. W  tym zakresie Centrum wspiera fundacje i stowarzyszenia poprzez bezpłatne doradztwo z zakresu: praw pacjenta, doradztwa komunikacyjnego, rachunkowości, wsparcia inicjatyw lokalnych.

CWOP.jpg
W ramach Centrum Wsparcia Organizacji Pacjentów organizacje działające w sektorze ochrony zdrowia mogą bezpłatnie korzystać z następujących usług: w zakresie praw pacjenta, komunikacji, rachunkowości oraz inicjatyw lokalnych

W ramach inicjatywy organizacje działające w obszarze zdrowia mogą skorzystać z konsultacji zakresie praw pacjenta. W tym obszarze prowadzone jest doradztwo w indywidualnych sprawach naruszenia praw pacjenta zgłaszane przez organizacje pacjentów, wsparcie w zakresie merytorycznym dot. praw pacjenta w określonych obszarach terapeutycznych, przygotowywanie opracowań merytorycznych dot. praw pacjenta - do wykorzystania przez organizacje przy tworzeniu publikacji, materiałów informacyjnych dla pacjentów.

Ponadto w zakresie komunikacji i wizerunku można skorzystać z doradztwo w zakresie komunikacji z mediami i komunikacji w mediach społecznościowych, odbyć konsultacje strategiczne w zakresie realizowanych projektów edukacyjnych i kampanii społecznych, otrzymać bieżące wsparcie dot. materiałów wizerunkowych: przygotowanie logo, wizytówki, pomoc w przygotowaniu strony internetowej, założenie kont/grup w mediach społecznościowych.

Organizacje mogą także uzyskać pomoc w zakresie przygotowywania lub sprawdzenia bilansu, rachunku wyników i informacji dodatkowej, doradztwo księgowe, a także uzyskać wsparcia inicjatyw lokalnych poprzez wspófinansowanie spotkań edukacyjnych dla pacjentów, warsztatów i konferencji.

Aby skorzystać z bezpłatnego wsparcia prosimy o przesłanie wniosku z uzasadnieniem i opisem potrzeb pod email: i.grzesiak@prawapacjenta.eu

Udostępnij

Powiązane artykuły
XI Forum Liderów Organizacji Pacjentów

temu

Z okazji Światowego Dnia Chorego, 10 i 11 lutego w Warszawie, po raz jedenasty odbędzie się Forum Liderów Organizacji Pacjentów. Spotkanie organizowane przez Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej umożliwia integrację środowiska pacjentów oraz osób działających na ich rzecz. W dwudniowej konferencji wezmą udział przedstawiciele administracji, urzędnicy, eksperci związani ze światem zdrowia.  
Prawa pacjenta nie mają granic

temu

Kampania informacyjna na temat opieki transgranicznej rusza w Polsce i 13 innych krajach UE
Pacjent w szpitalu i jego prawa

temu

18 kwietnia na świecie obchodzony jest Europejski Dzień Praw Pacjenta ustanowiony w celu przypominania o przestrzeganiu fundamentalnych praw zawartych w Europejskiej Karcie Praw Pacjenta. W związku z tym w Warszawie zorganizowana została debata z udziałem ekspertów i pacjentów poświęcona zagadnieniom z zakresu praw pacjenta i ich realizacji na terenie placówek szpitalnych. Wzięli w nim udział: spotkaniu udział biorą m.in. Piotr Warczyński -Podsekretarz Stanu w MZ, Grzegorz Błażewicz – Zastępca Rzecznika Praw Pacjenta, prof. Dorota Karkowska – IPPiEZ, mec. Anna Banaszewska – Polska Federacja Szpitali, dr Przemysław Sielicki – Szpital Bródnowski, ks. dr Arkadiusz Nowak.
Nagrody Św. Kamila rozdane po raz dziesiąty!

temu

8. lutego br. w Muzeum Kolekcji im. Jana Pawła II Fundacji Janiny i Zbigniewa Porczyńskich w Warszawie odbyła się uroczysta Gala wręczenia Nagród Św. Kamila. Uroczystość, podczas której w sposób szczególny wyróżnione zostają osoby i instytucje zaangażowane w niesienie pomocy osobom chorym i cierpiącym.

Menu dla diabetyka 55+

Powstały nowe przepisy rekomendowane dla osób z cukrzycą po 55. roku życia. Wspólnie z ambasadorami kampanii Davidem Gaboriaud oraz Jagną Niedzielską powstały smaczne pomysły inspirowane tradycyjną polską kuchnią!