Badania poziomu cukru we krwi i Wielki Test Wiedzy o Cukrzycy w ministerstwach