Rozdano nagrody św. Kamila
Kopiuj tekst

Rozdano nagrody św. Kamila

W Muzeum Kolekcji im. Jana Pawła II Fundacji Janiny i Zbigniewa Porczyńskich 10 lutego w Warszawie zostały rozdane Nagrody Świętego Kamila.Wcześniej odbyła się debata w Ministerstwie Zdrowia z udziałem przedstawicieli organizacji działających w obszarze ochrony zdrowia.Lead

W dniu 11 lutego 2015 roku obchodzony jest XXIII Światowy Dzień Chorego. Dzień ten stanowi szczególną okazję do wyrażenia szacunku i uznania pracownikom służby zdrowia, wolontariuszom, członkom rodziny, organizacjom oraz wszystkim tym, którzy bezinteresownie poświęcają się dla dobra chorych. Ta wyjątkowa data skłania również do refleksji nad znaczeniem cierpienia w życiu ludzkim, uwrażliwia na los potrzebujących opieki oraz pozwala wykształcić w sobie niesamolubną potrzebę towarzyszenia bliźnim w najtrudniejszych chwilach ich życia. 


Z tej okazji z inicjatywy Instytutu Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej odbywa się w Warszawie IX Forum Liderów Organizacji Pacjentów, w którym uczestniczy prawie 200 liderów organizacji i stowarzyszeń pacjentów. Kluczowymi punktami dwudniowych obchodów są uroczysta Gala wręczenia Nagród Św. Kamila oraz spotkanie uczestników z Ministrem Zdrowia wraz z towarzyszącymi zastępcami.

W dniu 10 lutego br. w Muzeum Kolekcji im. Jana Pawła II Fundacji Janiny i Zbigniewa Porczyńskich w Warszawie odbyła się uroczysta Gala wręczenia Nagród Św. Kamila. Uroczystość, podczas której w sposób szczególny wyróżnione zostają osoby i instytucje zaangażowane w niesienie pomocy osobom chorym i cierpiącym. Galę poprowadzili Paulina Chylewska i Robert Janowski. Ceremonię uświetnił występ Roberta Janowskiego oraz artystów programu „Jaka to melodia”. Do udziału w tym wyjątkowym wydarzeniu zaproszeni zostali przedstawiciele najwyższych władz kościelnych i państwowych, artyści oraz media. Organizatorem Gali jest Zakon Posługujących Chorym – Ojcowie Kamilianie oraz Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej.

Nagroda Św. Kamila, patrona chorych i pracowników służby zdrowia, została ustanowiona w 2007 roku z inicjatywy Zakonu Posługujących Chorym – Ojcowie Kamilianie oraz Instytutu Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej. Nagroda przyznawana jest z okazji Światowego Dnia Chorego, co roku w innej dziedzinie medycyny. Główną ideą Nagrody jest okazanie wdzięczności tym, którzy z wielką troską i bezinteresownością budują kulturę miłosierdzia, akceptacji chorych i ich rodzin, stając się głosem tych, którzy sami nie są w stanie domagać się przestrzegania swoich praw. Nagroda jest symbolem pomocy niesionej każdemu choremu, bez względu na jego światopogląd, wyznawaną wiarę, czy rodzaj choroby – wyjaśnia Ks. Abp Władysław Ziółek, Metropolita Archidiecezji Łódzkiej, członek Kapituły Nagrody Św. Kamila.Laureaci Nagrody Św. Kamila 2015


1. Pracownicy służby zdrowia z pasją realizujący swoją misję dla dobra chorych:

Nagroda Główna – prof. dr hab. n. med. Janusz Skalski
W uznaniu za pionierskie osiągnięcia w medycynie oraz doniosły wkład w rozwój kardiochirurgii dziecięcej w Polsce i na świecie. W dowód wdzięczności za dotychczasową ofiarną służbę dla dobra chorych i godną naśladowania postawę lekarza oraz codzienne świadectwo miłości bliźniego.

Wyróżnienie – dr n. med. Piotr Dąbrowiecki
W uznaniu za prowadzoną z żołnierską konsekwencją walkę o każdy „oddech” chorych. Za zaangażowanie w działalność edukacyjną sprawiającą, że nowy dzień przynosi pacjentom poczucie spełnienia pomimo ograniczeń wynikających z choroby. W dowód wdzięczności za szlachetną postawę lekarza. 

Wyróżnienie - mgr Małgorzata Murawska
W uznaniu za całokształt Pani działań zgodnych z sensem słów modlitwy „Zapominając o sobie odnajdujemy siebie”. W dowód wdzięczności za ofiarną służbę pielęgniarską dla dobra najmłodszych pacjentów Warszawskiego Hospicjum dla Dzieci.


2. Stowarzyszenia i organizacje pacjentów będące wzorem opieki nad chorymi i ich rodzinami:  
 
Nagroda Główna – Polskie Towarzystwo Stomijne POL-ILKO
Za wieloletnią działalność dążącą do pogłębienia wrażliwości społecznej wobec osób chorych ze stomią oraz zwiększenia jakości ich życia w chorobie. W dowód uznania za aktywność Towarzystwa w upowszechnianiu wiedzy o chorobach układu pokarmowego.  

Wyróżnienie – MATIO Fundacja Pomocy Rodzinom i Chorym na Mukowiscydozę
W dowód wdzięczności za prowadzoną przez wiele lat holistyczną opiekę nad osobami chorymi na mukowiscydozę, a w szczególności doceniając pionierską inicjatywę bezpłatnych wizyt zespołów wyjazdowych MUKO KOMPLEX MATIO. Za codzienną troskę o losy chorych i ich najbliższej rodziny. 

Wyróżnienie – Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Szczecinie
Za szczególne zasługi w opiece nad osobami z upośledzeniem umysłowym oraz całokształt bezinteresownych działań podejmowanych przez wiele lat dla dobra tych chorych. W dowód wdzięczności za otwarte serca, okazywaną empatię i wrażliwość społeczną.

3. Środki publicznego przekazu oraz twórcy życia publicznego promujący edukację zdrowotną:  

Nagroda Główna – Zbigniew Wojtasiński 
W dowód uznania za zdobycie niekwestionowanego autorytetu zawodowego w środowisku dziennikarzy piszących o zdrowiu. Za nieustająca pasję tworzenia i osiągnięcie najwyższych standardów w dziennikarstwie zdrowotnym.  

Wyróżnienie – Anna Jarosz 
Za to, że na łamach miesięcznika Zdrowie przedstawia Pani Redaktor problemy ważne dla chorych. Tą nagrodą pragniemy okazać uznanie za całokształt twórczości dziennikarskiej oraz profesjonalizmu Pani warsztatu dziennikarskiego. Nadto Kapituła wyraża uznanie za kształtowanie autorytetu zawodów medycznych w materiałach redakcyjnych.  

Wyróżnienie – Anna Sojka 
Za wrażliwość na problemy zdrowotno-społeczne połączoną z determinacją niesienia pomocy potrzebującym. Za propagowanie dzieła i pamięci ś.p. Krystyny Bochenek w niezwykle rzetelnych programach pn. „Spotkania Medyczne im. Krystyny Bochenek”. 

Wyróżnienie – Dariusz Gnatowski 
Za wysiłek i trud włożony w działania mające na celu poprawę sytuacji chorych na cukrzycę w Polsce. Nagrodą chcemy podkreślić istotę publicznej deklaracji choroby, która w Pana życiu jest wyrazem odwagi i gotowości do rezygnacji z własnych ambicji zawodowych, aby walczyć o lepsze jutro chorych. 

4. Nagroda Specjalna za wybitne osiągnięcia w służbie chorym: 

Filomena Bielecka 
W uznaniu za dary nadziei, serca, szacunku i życzliwości bezwarunkowo ofiarowane chorym dzieciom i ich rodzicom. Za codzienną troskę o los małych pacjentów, dla których pobyt w Instytucie Centrum Zdrowia Matki Polski stał się jedyną nadzieją na powrót do zdrowia.

Bogdan Gajewski 
W dowód wdzięczności za dobro i szlachetność okazywane przez wiele lat społecznej służby w Stowarzyszeniu Chorych na Hemofilię. Za to, że służba bliźniemu stała się wartością nadrzędną w Pana codziennym życiu. 

Ks. Jan Kaczkowski 
W dowód wdzięczności za odkrywanie nadziei w najtrudniejszych chwilach życia i ukazanie własnym przykładem, że cierpieniu można nadać sens. Za to, że poprzez ofiarną służbę chorym wyrażoną w codziennych działaniach wypełnia Ksiądz duchowy testament Świętego Kamila. 
Na Twój adres e-mail została wysłana prośba o potwierdzenie subskrypcji.
Potwierdzając subskrypcję wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych w celu otrzymywania treści publikowanych w serwisie.