XI Forum Liderów Organizacji Pacjentów
XI Forum Liderów Organizacji Pacjentów

Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej

XI Forum Liderów Organizacji Pacjentów

Opublikowany

Z okazji Światowego Dnia Chorego, 10 i 11 lutego w Warszawie, po raz jedenasty odbędzie się Forum Liderów Organizacji Pacjentów. Spotkanie organizowane przez Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej umożliwia integrację środowiska pacjentów oraz osób działających na ich rzecz. W dwudniowej konferencji wezmą udział przedstawiciele administracji, urzędnicy, eksperci związani ze światem zdrowia.  

Celem Forum Liderów jest przede wszystkim sprzyjanie inicjowaniu rozwiązań, które przyczynią się do poprawy systemowej opieki nad pacjentem. Organizatorzy pragną zachęcić osoby odpowiedzialne za kształtowanie polityki zdrowotnej państwa do zwrócenia uwagi na niezaspokojone potrzeby pacjentów oraz problemy, z którymi borykają się w codziennej działalności przedstawiciele organizacji pacjentów. Doświadczenie ostatnich lat wskazuje, że dialog i wnioski z Forum zaowocowały spełnieniem wielu postulatów środowiska pacjentów, szczególnie w zakresie dostępności do nowoczesnych, skutecznych terapii, jak również zmian legislacyjnych. Jednym z najważniejszych osiągnięć oczekiwanych przez środowisko organizacji pacjentów stało się uchwalenie Ustawy o Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, której idea została zainicjowana podczas wcześniejszych edycji Forum.

Punkt odniesienia dla XI Forum Liderów Organizacji Pacjentów stanowić będzie otwierająca wydarzenie debata na temat szans i zagrożeń jakie stanowią dla pacjentów planowane zmiany w systemie ochrony zdrowia. W dyskusji udział wezmą dr Piotr Warczyński, były Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia, dr Andrzej Sawoni, piastujący stanowisko Prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie, prof. Dorota Karkowska, reprezentująca Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej, Jerzy Gryglewicz, ekspert ochrony zdrowia Uczelni Łazarskiego, oraz Jakub Szulc ekspert EY.

Podczas panelu omówione zostaną m.in. priorytety zmian w systemie z punktu widzenia pacjentów, rola jakości w ochronie zdrowia i bezpieczeństwo pacjenta. Pierwszego dnia podjęty zostanie również temat opieki koordynowanej i co oznacza ona dla chorego, ze szczególnym uwzględnieniem aspektu świadomego zarządzania chorobą przewleką przez  pacjenta. W panelu wezmą udział dr Adam Kozierkiewicz, ekspert JASPERS oraz doradca NFZ, oraz Anna Kozieł przedstawicielka Banku Światowego.

Drugi dzień konferencji otworzy wystąpienie mec. Pauliny Kieszkowskiej-Knapik w zakresie praw pacjenta w stosowaniu leków biologicznych a następnie dr Leszka Borkowskiego, który opowie na co zwracać uwagę przy podawaniu leków. Poruszy on także temat skutecznego korzystania przez pacjentów ze swoich praw podczas leczenia. Następnie dr Jarosław Woroń zgłębi temat zdarzeń i działań niepożądanych w leczeniu. Panel zamknie Patrycja Rzucidło-Zając, ekspert ds. komunikacji Instytutu Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej, prezentując przykłady kampanii społecznych zrealizowanych przez organizacje pozarządowe. Do wykładu zostaną zaproszone również organizacje, które będą chciały podzielić się kampaniami społecznymi zrealizowanymi w 2016 roku.

Na koniec Forum Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej zaplanował specjalne sesje warsztatowe, podczas których uczestnicy będą mogli zdobyć praktyczną wiedzę przydatną w funkcjonowaniu organizacji. Do wyboru będą trzy sesje: prowadzony przez Beatę Tadlę warsztat poświęcony komunikacji z mediami i skutecznej współpracy z dziennikarzami, drugi związany z funkcjonowaniem mediów społecznościowych, mający na celu przybliżyć temat nowych form komunikacji w Internecie oraz dający praktyczne wskazówki, jak powinna wyglądać strona internatowa organizacji pozarządowej. Trzeci związany będzie ze współpracą organizacji z samorządem lokalnym w ramach realizacji zadań NPZ, i zawierać będzie praktyczne informacje dotyczące pozyskania środków pomocowych.


Kopiuj tekst

Udostępnij

Powiązane artykuły
Raport "Organizacje pacjentów w Polsce. Struktura. Aktywności. Potrzeby"

temu

Organizacje działające dla dobra pacjentów w Polsce powstają najczęściej z powodu osobistych doświadczeń z chorobą. Najczęściej w ramach tych organizacji działają kobiety, a najpowszechniejszą formą działalności jest popularyzowanie wiedzy na temat choroby oraz wsparcie osób chorych lub ich rodzin. Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej wraz ze Stowarzyszeniem Klon/Jawor opracował raport „Organizacje pacjentów w Polsce. Struktura. Aktywności. Potrzeby” przedstawiający kondycję organizacji pozarządowych działających w obszarze zdrowia.
XII Forum Organizacji Pacjentów

temu

9 lutego w Warszawie już po raz 12. spotkali się przedstawiciele organizacji działających dla dobra pacjentów. Okazją do spotkania była, organizowana rokrocznie przez Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej, dwudniowa konferencja z udziałem 140 liderów organizacji pacjentów, a także przedstawicieli administracji, urzędników, ekspertów i mediów.
Cykl wykładów na temat schizofrenii

temu

16 grudnia 2017 r. Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej zorganizował spotkanie edukacyjne dla osób chorujących na schizofrenię oraz ich opiekunów, które odbyło się w Centrum Psychiatrycznym SPS ZOZ „Zdroje” w Szczecinie. Spotkanie zostało objęte patronatem lokalnej organizacji pozarządowej, Stowarzyszenia Rodzin i Przyjaciół Osób Mniejszych Szans – „Więź” ze  Szczecina oraz Fundacji NeuroPozytywni z Warszawy.
Centrum Wsparcia Organizacji Pacjentów

temu

Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej uruchomił Centrum Wsparcia Organizacji Pacjentów, którego celem jest świadczenie działań pomocowych organizacjom działającym w sektorze ochrony zdrowia. W  tym zakresie Centrum wspiera fundacje i stowarzyszenia poprzez bezpłatne doradztwo z zakresu: praw pacjenta, doradztwa komunikacyjnego, rachunkowości, wsparcia inicjatyw lokalnych.

HIV STORY

Ruszył projekt „HIV STORY” zainicjowany przez Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej. Ma dostarczyć rzetelnej wiedzy na temat HIV, a także wspierać osoby zakażone wirusem.